Wynagrodzenia – zmiany w 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2019 zmienią się zasady sposobu wypłaty wynagrodzenia.
Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia będzie wpłata na konto bankowe pracownika.
Pracownicy, którzy do tej pory otrzymywali wynagrodzenie w gotówce będą mogli zmienić formę wypłaty na bezgotówkową.
Pracownik będzie musiał złożyć wniosek o wypłatę wynagrodzenia w gotówce jeżeli będzie chciał otrzymywać wynagrodzenie w takiej formie. Brak takiego wniosku będzie zobowiązywał pracodawcę do wpłaty należności na konto bankowe pracownika. Dotyczy to również pracowników zatrudnionych przed zmianą przepisów.

To na pracodawcy będą spoczywać nowe obowiązki.

Jeśli jesteś pracodawcą, powinieneś do 22 stycznia 2019r. poinformować każdego pracownika, któremu wynagrodzenie wypłacasz w gotówce, że powinien:

  • złożyć pisemny wniosek o kontynuowanie wypłat w gotówce lub
  • podać (na piśmie) numeru rachunku bankowego, na który należy wypłacać wynagrodzenie.

Pracownik powinien Ci przekazać wniosek lub informację o numerze rachunku w ciągu 7 dni. Pamiętaj również, że jesteś zobowiązany/a w takim terminie dokonać wpłaty, aby środki pojawiły się na rachunku bankowym pracownika najpóźniej w dniu określonym w firmie jako termin wypłaty wynagrodzenia.

Źródło: biznes.gov.pl/…