Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2021

Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę zestawiającą zmiany w składkach ZUS. Zachęcamy do zapoznania się.

SKŁADKI ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZA ROK 2021
Przedsiębiorcy, którzy w 2020 osiągnęli przychód wyższy niż 120 tys. zł
Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe (dobrowolne) Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
4,242.38 3,155.40
Składka ZUS za miesiąc
381.81 615.93 252.43 77.31 52.70 77.31

Razem składka społeczna z chorobowym: 998.37
Razem składka społeczna bez chorobowego: 921.06

Razem składki ZUS z chorobowym: 1,457.49
Razem składki ZUS bez chorobowego: 1,380.18

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia: 328.78 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej: 1,67% podstawy wymiaru.

SKŁADKI ZUS DLA NOWYCH FIRM ZA ROK 2021
Składki preferencyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą *
Zdrowotne Emerytalne Rentowe Chorobowe (dobrowolne) Wypadkowe Fundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek
4,242.38 840.00
Składka ZUS za miesiąc
381.81 163.97 67.20 20.58 14.03

Razem składka społeczna z chorobowym: 265.78
Razem składka społeczna bez chorobowego: 245.20

Razem składki ZUS z chorobowym: 647.59
Razem składki ZUS bez chorobowego: 627.01

* W okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest zwolniony z opłacania składki emerytalnej, rentowej, chorobowej, wypadkowej oraz składki na Fundusz Pracy. W tym okresie obowiązkowa jest jedynie składka zdrowotna. W okresie kolejnych 24 miesięcy przedsiębiorcę obowiązują wszystkie składki ZUS (z wyjątkiem składki na Fundusz Pracy). Po upływie 30 miesięcy, przedsiębiorca zobowiązany jest do odprowadzania wszystkich składek ZUS w pełnej wysokości.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia 328,78 zł.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych) wynosi 50% najwyższej stopy procentowej: 1,67% podstawy wymiaru.